LUK Sitet Mine Penge Gør Gavn bruger cookies for at sitet virker og samler statistik ind til forbedring af din brugeroplevelse.
Når du bevæger dig videre, accepterer du vores brug af cookies. Læs mere

Smag På Landskabet Kultur (Kultur og undervisning)

Foreningen Smag på Landskabet arbejder på at få flere græssende dyr ud på naturarealer, hvilket giver større biodiversitet. Foreningen vil hjælpe naturplejere til at få en mere rentabel forretning, og de arbejder på at åbne nye afsætningsmuligheder for kød fra dyr, der har gået på naturarealer, under mærket ”Det’ Naturkød”.

Som driftsgren på landbrug i naturfølsomme områder bidrager naturpleje til at holde liv i udkantsområder. Naturplejebedrifter har brug for at være præcis der, hvor det intensive landbrug støder ind i problemer med miljøgodkendelser, fordi de ligger nær sårbare naturarealer. Arealerne skal indhegnes, der er brug for dyrlæger, konsulenter, håndværkere – og der holdes liv i den lokale købmand. Dermed er der grobund for erhverv og liv i lokalsamfundene, frem for tomme bygninger, affolkning og social deroute. Turisterne kan igen færdes på, og se, naturarealerne for invasive arter som bjørneklo og rynket rose – som kreaturerne har omsat til lækkert kød.

Der er altså et væsentligt samfundsøkonomisk incitament for at gøre naturpleje økonomisk rentabelt og sikre rimelige rammevilkår. Driftsformen er ekstensiv og afgræsningen bidrager til at fjerne næringsstoffer fra næringsfølsomme naturområder.

Hjemmeside: www.smagpålandskabet.dk

Andre projekter i Kultur

Læs mere

Adresse:
Agro Food Park 15
8200 Aarhus N
DENMARK
Telefon:
72201504
E-mail:
peter.b.kristensen@bios.au.dk

Hjemmeside

Kultur og undervisning
Kultur

Merkur arbejder for et frit ånds- og kulturliv og for, at det enkelte menneske får de bedste betingelser for at udvikle sine evner. Derfor lånefinansierer vi teater, musik, film, billedkunst, fonde og kulturforeninger, som arbejder for et frit ånds- og kulturliv og et civilsamfund, som er uafhængig af økonomiske og statslige interesser.